Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
JTR LOGO inverted

Etik Kurallar

Jewellery Technology Research (JTR)

JTR'nin Etik Kuralları kimler içindir?

Bütün yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve çalışanlarının tamamının JTR’nin Etik Kurallarını gözden geçirmesi, tam olarak anlaması ve uymayı taahhüt etmesi gereklidir. Yaptığımız işin temeli dürüstlüktür ve JTR Etik Kuralları değerlerimizle standartlarımızı belirlemektedir. Etik kurallarımız, pozisyon veya kıdeme bakılmaksızın bütün JTR personeli ve yönetimi için aynı şekilde geçerlidir ve adil, tutarlı bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.

Biz kimiz.

JTR'nin misyonu, pırlanta ve pırlantalı mücevher piyasalarındaki tarafların, mevcut en iyi bilgilere dayanan alım satım kararlarına güvenle varabilmesini sağlamak için, etik temelli, şeffaf, güvenilir, tutarlı ve doğru analizlerle veriler sağlamaktır. JTR, bu kapsamlı hedefi desteklemek üzere pırlanta ve pırlantalı mücevher pazarlarının verimli çalışmasını teşvik etmek amacıyla sektörün yöneticilerine, satış ekiplerine ve son tüketicilere eğitimler sunmaktadır.

JTR'nin yaptığı işin temelinde, şeffaf, uygun maliyetli ve çevreye uyumlu operasyonları destekleyecek şekilde geliştirilmiş ekipman, süreç ve ürünlerinin, teknolojik yeniliklere güçlü şekilde bağlı olması yatmaktadır.

Ne yapıyoruz.

Ana görevimiz, pırlanta ve mücevherlerin teknik parametrelerini doğrulayan tanımlama ve derecelendirme raporları üretmektir. Yalnızca aşağıda açıklanan uluslararası standartlar ve süreçlerle tam uyumlu raporlar yayınlarız. Raporlamamız ve derecelendirmemiz etik, şeffaf ve doğrudur.

JTR'nin eğitim programları, pırlanta ticareti yapanların ve perakendecilerin yüksek parasal değere sahip işlemlerindeki uzmanlıklarını ve pazar bilgilerini geliştirmeyi amaçlar. Satıcılara ve alıcılara elmasların özelliklerini öğretiyor ve onlara gemolojik eğitim ve mücevher ürün bilgisi eğitimi sunuyoruz.

Tescilli teknolojilerimizin yardımıyla JTR'nin derecelendirme süreçleri maliyet ve enerji açısından verimlidir ve bizim ve müşterilerimizin perakende operasyonlarında tam şeffaflığa katkıda bulunur.

Doğruluk ve dürüstlük

JTR, saygıyı sürdürmeye ve çalışanlarını işimizin bütün yönlerine daha fazla dahil etmeyi amaçlamaktadır. Taciz veya ayrımcılığın olmadığı bir işyerini sürdürmeye ve şirket ofislerinde çalışan veya bulunan her kişinin güvenliğini ve esenliğini garanti etmeye kararlıyız. Bu amaçla JTR, tüm tesislerinde çok çeşitli sağlık ve güvenlik prosedürlerini benimsemiştir.

JTR, personeliyle ilgili tüm bilgileri gizli tutacağını taahhüt eder ve tüm çalışma arkadaşlarına saygılı davranılması gerektiğinin bilincindedir. İş planları, stratejiler, tahkimler, politika ihlalleri, dahili incelemeler, harici incelemeler, soruşturmalar ve denetimler gibi JTR ile ilgili herhangi bir dahili bilgi, yalnızca iş nedeniyle geçerli bir durum oluştuğunda, meslektaşlar düzeyinde veya bu tür bir ifşanın kanunen gerekli olduğu durumlarda paylaşılabilir.

JTR'nin müşteri tabanı ve toplumla olan iletişimine yönelik bakıldığında, kaliteli ürünler ve kesinlikle IDC/CIBJO Kural Kitaplarına göre yürütülen tarafsız, şeffaf analizler sunuyoruz. JTR, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) standartlarının gerektirdiği şekilde denetim ve inceleme süreçlerine tabidir (aşağıya bakınız). Ayrıca eğitim programlarımız ve teknolojik araştırmalarımız için en yüksek standartları belirliyoruz.

Biz JTR'de, sıkı çalışma ve katı uyum sayesinde kazanılan dürüstlüğümüzün ve itibarımızın kendini ifade etmesine izin veriyoruz. Buna göre, rakiplerin uygulamalarına ilişkin pazar yeri dedikoduları ve aşağılayıcı mesajlarla ilgilenmeyiz. Buna ihtiyaç duymayız. İşimizin kalitesi ve doğruluğu, uluslararası pazardaki yüksek itibarımızı belirlemektedir.

JTR ve bağlı olduğu düzenleme kurumu çevresi

Pırlanta, değerli taşlar ve mücevher sektörü çeşitli ulusal ve uluslararası yasal kurumlara tabidir. Ancak bu piyasa, pırlanta, değerli taş ve mücevher tanımlama ve derecelendirme standartları bakımından, temelde kendi kendini düzenleyen bir sektördür. Bu yüzden, bu ürünlerin yüksek değeri nedeniyle, tanımlama, derecelendirme ve raporlama uygulamalarının düzenlenmesi özel ilgi görmektedir.

Mücevher sektörünün de içinde yer aldığı uluslararası lüks tüketim ürünleri pazarı son yıllarda önemli ölçüde büyümüş ve çeşitlenmiştir. Tüketici tabanı, özellikle Asya'da katlanarak büyüdü. Endüstri, giderek daha rekabetçi, bilgili ve sofistike bir perakende pazarının gereksinimlerini karşılamak ve tüketici güveninin ve elmaslara olan talebin artırılabilmesi amacıyla, tek bir elmas sınıflandırma standartları setini kodlamaya karar verdi.

Uluslararası Elmas Konseyi (IDC), Dünya Kuyumculuk Konfederasyonu (CIBJO) ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO), elmas terminolojisini ve derecelendirme süreçlerini kodlamak ve standart hale getirmek için işbirliği yaptı. JTR, bu kurumların çalışmalarının önemini tamamen kabul etmektedir. JTR, derecelendirme ve işleyiş uygulamalarının bu uluslararası standartları tam olarak yansıtmasına ve bu kurumların kural ve tavsiyelerine tam bir uyum sağlayacak şekilde çalışmaya karar vermiştir.

JTR, raporlarının ve eğitim hizmetlerinin mevcut olduğu her yasal yetki bölgesinde, tüm uluslararası yasal ve düzenleyici kurallara uymanın önemini kabul etmektedir. Örneğin, uluslararası yolsuzlukla ve kara para aklamayla mücadele eden yasalar dikkate alınmalı ve sorunlar ortaya çıktığında daima JTR’nin Baş Uyum Görevlisinden (CCO) rehberlik desteği alınmalıdır. Rekabet karşıtı yasalar, sağlık ve güvenlik standartları, çevresel hedefler ve standartlar, veya özen ve dikkat gerektiren başkaca sorunlar ortaya çıktığında, yönetimin veya CCO'nun rehberliğine başvurulması gereklidir.

Sorumlu Mücevherat Konseyi (Responsible Jewellery Council-RJC) Uygulama Kuralları 2020 (Code of Practice-COP) Rehberi ve CIBJO’nun Gemolojik Laboratuvarlar (2016) Rehberi, JTR'nin operasyonlarıyla ilgili bir dizi yönetim uygulaması hakkında ayrıntılı, pratik ve uygun rehberlik sağlamaktadır. JTR, operasyonel politika çerçevesini ve yönetim yapılarını RJC'nin ve CIBJO'nun yönergelerine göre tanımlamış ve benimsemiştir.

- Derecelendirme ve laboratuvar yönetim standartlarını en yüksek seviyelere ulaştırıp, korumak.

JTR derecelendirme raporu yapan laboratuvarlar, JTR'nin derecelendirme prosedürlerini, JTR müşteri iletişimlerinin nasıl yönetildiği ve kaydedildiğini ve JTR tarafından yürütülen kalite güvence faaliyetlerini, JTR'nin derecelendirme kurallarına ve standartlarına tam uyumlu olarak sürdürülmesinin sağlanması amacıyla, akredite olduğu veya kurallarına uyacağını beyan ettiği bağımsız kuruluşlar tarafından yapılacak düzenli denetimlere tabidir. ISO 24016 ve IDC/CIBJO Kural Kitaplarında tanımlanan ayrıntılı derecelendirme kuralları, JTR'nin derecelendirme standartlarını tanımlar. JTR personeli ve yönetimi, ilgili kuralların anlaşılmasını sağlamak üzere düzenli eğitim alır.

- Saygılı ve kapsayıcı bir işyeri olma ilkesi

JTR, işçi haklarını ve çalışma koşullarını kapsayan, Sorumlu Mücevherat Konseyi-RJC (Uygulama Kuralları Rehberi’ndeki 15-22 arasındaki maddeler) kapsamında sağlanan kılavuzun tüm yönlerini memnuniyetle karşılamaktadır. JTR, eşit ve adil fırsatlar sunması, tacizin hiçbir şekline yer bırakmaması ve iletişim kanallarının önerileri ve endişeleri dinlemek üzere her zaman açık olması amacıyla büyük çaba göstermektedir.

- İşyeri sağlığı ve güvenliği

JTR, çalışanlarının ve iştiraklerininin sağlık ve çevresel risklere karşı yeterince korunmasını sağlamak için Sorumlu Mücevherat Konseyi-RJC (Uygulama Kuralları Rehberi, referans noktası olarak benimsemiştir. JTR, çalışanlarını ve iştiraklerini, kendilerinin ve meslektaşlarının sağlık ve güvenliğini artırmaya yönelik öneriler sunmaya teşvik eder.

- Bilginin gizliliği

ISO 17025 (Bölüm 4.2), müşteri gizliliğinin nasıl korunacağına dair kapsamlı bir tanım sağlamaktadır. JTR, müşteri gizliliğini korumak ve verilerini güvenli ve emniyetli tutmak için elinden gelen her şeyi yapar.

- İtibar ve dürüstlüğün korunması

JTR, personelini, operasyonlarını ve itibarını korumak için, karşı taraf riskinin erken ve uygun şekilde değerlendirilmesini sağlamak üzere sağlam politikalar ve prosedürler benimsemiş ve bunları uygulamaktadır. Sorumlu Mücevherat Konseyi-RJC (Uygulama Kuralları Rehberindeki 5, 11, 12 ve 13. maddeler) bir dizi karşı taraf riskini saptamak ve değerlendirmek üzere ayrıntılı bir rehberlik sağlamaktadır. Yöneticiler ve CCO'nun dikkatli gözetimi ile sağlam Müşterini Tanı-KYC prosedürlerinin uygulanması, bu hedefin temelidir. Olası dolandırıcılığın erkenden saptanması, dolandırıcılığın önlenmesi ve tüm savunmasız personelin ve yönetimin kişisel güvenliğinin korunması, dikkatli olunması gereken konulardır. JTR yönetimi, her durumda şikayet portalları aracılığıyla açık ve duyarlı iletişim hatlarının önemini benimsemektedir.

- Uluslararası ticaret kanunlarına uyum

Uluslararası işlemlere taraf olan şirketler, geniş bir ticaret kanunu ağı kapsamında bir anlayış sergilemek durumundadır. JTR, faaliyet gösterdiği ve hizmet sunduğu her ülkede ilgili ticaret kanunlarını özenle benimser.

Ülkeler ve uluslararası konsorsiyumlar tarafından uluslara, rejimlere, bireylere ve kuruluşlara karşı uygulanan yaptırımların uygulanma şekli dikkatli bir yönetim gerektiren gerçek bir risk alanıdır. Buna göre, JTR, yasal uyumun sağlanmasında, Sorumlu Mücevherat Konseyi-RJC (Uygulama Kuralları Rehberi-COP 1) tarafından sağlanan rehberliğe yakından güvenmektedir.

JTR'nin karbon ayak izini azaltmaya yönelik araştırma projeleri

Uluslararası pırlanta ve kuyumculuk endüstrisi ve ticaretinde, pırlantalar genellikle sınırların ötesine taşınır ve istenen pırlanta derecelendirme laboratuvarına ulaşmak için önemli mesafeler katedilir. JTR'nin araştırmacıları ve bilim insanı ekipleri, kaynağından veri toplamaya ve uzaktan derecelendirmeye izin veren gelişmiş uzaktan derecelendirme teknikleri geliştirdiler. Bu teknolojiler, hem müşterilerin hem de JTR'nin ürün gönderme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Bu, JTR'nin teknolojisi aracılığıyla çevresel sorunları nasıl ele aldığının bir örneğidir.

Sosyal ve toplumsal sorumluluk

JTR, sosyal ve toplumsal sorumluluk kavramını benimseyerek, toplum yararına hareket etmekle yükümlü olduğumuzu açıkça ifade etmektedir. Etik derecelendirme uygulamaları bunun bir kısmıyken, JTR ve çevre arasında uygun bir denge sürdürmek de ilgili kavramın başka bir kısmıdır. Bu sorumluluklar, zararlı eylemlerden kaçınarak pasif veya doğrudan sosyal hedeflere yönelik faaliyetler gerçekleştirerek aktif olabilir. JTR, sosyal ve toplumsal sorumluluğu iş modelinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir.

Tavsiye ve endişelerin bildirimi

JTR personeli ve yönetimi, bu Etik kurallarının herhangi bir kısmının ihlalini bildirmekle yükümlüdür. JTR'nin piyasadaki iş ortakları ve kamuoyu da bu kuralları ihlal ettiği düşünülen herhangi bir olay veya eylemi bildirmeye teşvik edilir.
 
Bu tür bir raporlama için, CCO'ya doğrudan e-posta complaint@jtr.org veya telefon erişimi +90 530 392 51 30 sağlayan bir Etik Yardım Hattı (Şikayet Portalı) kurulmuştur. CCO, JTR'nin üst yönetiminden bağımsızdır ve JTR'nin Denetim Kurulunun bir etik ve denetim alt komitesine rapor verir. Bu yolla gönderilen tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacak ve 24 saat içinde yanıt alacaktır. İlgili sorunların araştırılması ve çözülmesi daha uzun sürebilir. Yine de, ilk fırsatta alınan önlemler hakkında bir rapor sunmayı taahhüt ediyoruz.
 
Tüm sorunların doğrudan CCO'ya gitmesi gerekmez. Çoğu durumda, sorunlar bölüm yönetiminin tartışmaları ve açıklamaları yoluyla çözülebilir. Bu Kuralların fiili veya olası ihlallerini yansıtan olay bildirimlerinin şeffaf bir şekilde ele alınacağını, talep edilmesi halinde gizliliğe saygı gösterileceğini ve bu bildirimlerin olumsuz sonuçlara maruz bırakılmayacağını garanti ederiz.JTR staff and management are required to report any meaningful violation of this Code of Conduct. Members of JTR's marketplace and the public are also encouraged to report any incidents or actions construed as violating this Code.

Onay ve taahhüt

JTR personeli, yönetimi ve yönetim organlarının bütün üyelerinin bu etik kurallarını gözden geçirmesi, bu kurallar hakkında eğitim alması ve bunlara uyması gereklidir. Etik kurallarının anlaşılıp kabul ve taahhüt edildiğine dair yapılmış yazılı bir beyan, JTR'de bir işe devam koşuludur. Bu bildirimi yaparken, tüm imza sahipleri, etik kurallarının anlamlı ihlallerinin, gerekli görülürse istihdamın feshi de dahil olmak üzere cezalarla sonuçlanabileceğini kabul etmiş olacaktır. Potansiyel cezaların bu şekilde tartışılması biraz olumsuz bir unsur olsa da, imza sahiplerinin bu Etik kurallarının çok değerli ve olumlu amacını kabul edip, tam bir uyumla taahhüt etmeleri daha önemlidir.