Kayıtlarımız tamamlanmıştır.

Aşağıda listelenmiş benzer eğitimleri inceleyebilir,
detaylı bilgi için eğitim departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz
JTR websitesine geri dön

Eğitimimiz ertelenmiştir.

Aşağıda listelenmiş benzer eğitimleri inceleyebilir,
detaylı bilgi için eğitim departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz
JTR websitesine geri dön

Eğitimimiz tamamlanmıştır.

Aşağıda listelenmiş benzer eğitimleri inceleyebilir, detaylı bilgi için eğitim departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz
JTR websitesine geri dön
Kayıt Formu
Mesleki Eğitim Sözleşmesi
1. İşbu Mesleki Eğitim Sözleşmesi, kursiyer tarafından doldurulan ve imzalanan kayıt formunun ayrılmaz bir parçası olup, JTR’nin gerçekleştireceği tüm kurslar için geçerlidir.  Kursiyer burada belirtilen tüm şartları kabul ettiğini ve gerekli koşulları sağladığını beyan ve taahhüt eder.

2. JTR, kursiyere kayıt olduğu kursun içeriğine uygun olarak mesleki eğitim vermeyi, kursiyer de aldığı mesleki eğitim karşılığında kurs ücretini ödemeyi taahhüt eder.
a. Kursiyerin kurslardan eğitim bursu ile faydalanması durumunda bursun kendisine atandığına dair JTR tarafından gönderilen maili ibraz etmesi gerekmektedir.
3. Kurs kayıtları başvuru tarihine göre sıralanmaktadır. Erken tarihte kayıt olan kursiyerlerin öncelik hakkı bulunmaktadır. Kurs kontenjanının dolması durumunda kursiyer sonraki dönemdeki kurslardan kendisinin tercih ettiği tarih ve yerdekine kaydedilir.
a. Kursiyerin kurslardan eğitim bursu ile faydalanması durumunda, duyurulan eğitim tarihleri içerisinden JTR tarafından planlanan zaman ve mekan içerisinde katılması gerekmektedir. Kursiyerin kursların zamanı ve mekanı için bir tercih yapması burslu kurslarda mümkün değildir.  
4. Yeterli kayıt olmaması durumunda JTR kurs tarihini tek taraflı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kurs tarihinin herhangi bir sebepten ertelenmesi durumunda JTR bu durumu yazılı olarak veya elektronik posta ile kursa başlangıç tarihinden en geç 3 gün önce kursiyere bildirecektir.

5. Kursun ertelenmesi durumunda kursiyer sonraki dönemde gerçekleştirilecek kursa katılacaktır. Bu tarihin kursiyere uygun olmaması durumunda kursiyer isteği doğrultusunda daha ileri tarihteki bir kursa kayıt edilecek ya da alınan kurs ücreti kendisine iade edilecektir.
a. Burslu kurslarda ücret iadesi söz konusu değildir.
6. Kursiyer hukuki bir uyuşmazlığın doğması durumunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

7. Kurs ücreti KDV hariç 0 USD'dir. Kursiyer kurs ücretinin ½ sini kursa kayıt sırasında peşin öder. Madde 5 çerçevesinde kursiyer tarafından daha ileri bir tarihte kursa kayıt edilememe halinde peşin ödenen kurs ücreti aynen kendisine iade edilecek olup, kursiyer faiz vb. ilave bir ücret ödenmesini talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.
7. Kurs ücreti
KDV dahil
1500
$
+ KDV
dir.
a.Kursiyer kurs ücretinin ½ sini kursa kayıt sırasında peşin öder. Madde 5 çerçevesinde kursiyer tarafından daha ileri bir tarihte kursa kayıt edilememe halinde peşin ödenen kurs ücreti aynen kendisine iade edilecek olup, kursiyer faiz vb. ilave bir ücret ödenmesini talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.
b. Burslu kurslarda eğitim bedeli JTR tarafından karşılanmaktadır.
8. Kursiyer kurs ücretinin geri kalan kısmını en geç kurs başlangıç tarihine kadar JTR’nin kurs kayıt formunda belirtilen banka hesabına yatıracaktır. Bakiye ödemenin yapılmaması halinde, JTR’nin kursiyeri eğitime başlatmama hakkı saklıdır.

9. Eğitimin başlangıç tarihine kadar eğitim ücretinin tamamının kursiyer tarafından  yatırılmaması ve kursa katılımın sağlanmasına JTR tarafından muvafakat edilmesi durumunda ise kursiyer kurs başlangıç tarihinden itibaren bakiye eğitim ücretine aylık % 5 faiz ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

10. Kursiyer ancak mücbir sebep (ölüm, hastalık tutukluluk, doğal afet ve benzeri) var ise bunu belgelemek kaydı ile kurs ücretinin kendisine ödenmesini talep edebilir. Kursun yalnızca mücbir sebeplerle iptali halinde kurs ücretinin tamamı JTR tarafından iade edilecektir.
a. Burslu eğitimlere katılım gerçekleştiren kursiyerlerin, yukarıda belirtilen şartlar dışında katılmaması ve/veya kurs süresince devamsızlık gerçekleştirmesi durumunda 2000TL cezai tazminat ödemeyi gayri kabulu rucu eder.
11. Kurs tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en geç kurs başlangıç tarihinden itibaren 7 gün önce kursiyer tarafından yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirilmek ve JTR tarafından da kabul edilmek şartı ile ileri bir tarihe ertelenebilir.

12. Kurs sonunda ayrı ayrı yapılacak teorik ve pratik sınav sonucunda en az 100 üzerinden 75 puan (her bir sınavdan) alarak başarılı olan kursiyerlere  sertifika verilecektir.  Başarılı olan kursiyerlere  verilecek olan sertifikalarda JTR’nin ismi ve logosu bulunacaktır. Sınavda başarılı olamayan kursiyer bir sonraki dönemde bir defaya mahsus olmak üzere tekrar sınava girebilir. Eğitim sonunda verilen sertifikanın 3  (üç) yıl geçerliliği vardır.  Bu süre zarfında teslim edilen  sertifikanın kaybolması, çalınması ve benzeri durumlarda yeni sertifika 500TL’lık bedeli karşılığında yeniden tanzim edilerek kursiyere verilir.  3  yıldan daha eski sertifikalar geçerliliğini yitirdiği için, kursiyer sertifikasının yenilenebilmesi için isterse yeniden sınava girebilir. Sınav ücreti 1500TL’dir. Sınava giriş ücreti peşin alınır.

13. Kursiyer,  işbu eğitim sözleşmesi ile birlikte imzaladığı kayıt formunda yer alan iletişim bilgilerinin (telefon numarası, mobil telefon numarası ve elektronik posta adresi)  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca JTR, Pırlantaborsası.com ve JTR’nin işbirliği gerçekleştirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmasına muvafakat eder.

14. Kursiyer iş bu eğitim sırasında öğrendiği tüm bilgileri gizli tutacağını, saklayacağını ve koruyacağını,  doğrudan ya da dolaylı olarak  JTR’nin rızası olmadan üçüncü kişi ve kuruluşlarla ile paylaşmayacağını, aksi takdirde JTR’nin doğacak doğrudan ve/veya dolaylı zararını derhal tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

15. Kursiyer,  işbu eğitim sözleşmesi ile birlikte imzaladığı kayıt formunda yer alan iletişim bilgilerinin (telefon numarası, mobil telefon numarası ve elektronik posta adresi)  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca JTR, Pırlantaborsası.com tarafından kullanılmasına muvafakat eder.  Yukarıda yer alan yazılı bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan ederim.

EĞİTİMLERDE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİI.
Veri Sorumlusu
6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak
Enstitü İstanbul YönetimDanışmanlığı. AŞ
Çifte Havuzlar Mah.Eski Londra Asfaltı Cad.Yıldız Teknopark a1 blok no.151/1c/25 Esenler İstanbul
Esenler vergi dairesi 336 057 27 21 vergi no
Tic.sic.no: 259503-5
Mersis no: 0336057272100017
Piyetra Reklamcılık Tic. Limited Şirketi
Kozluk MahallesiRuşen Hakkı Caddesi Şerifiye Sokak No: 1 / 1
İzmit / KOCAELİ
Tepecik V.D. 730038 31 21

tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

II.Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, kişisel verileri doğrudan eğitim katılımcısının kendisinden, çevrimiçi organizasyon ve eğitim düzenleme platformlarından, eğitim alanı giriş kapıları, bina dış cephesi, alan girişleri, eğitim alanları, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları ve diğer hizmet alanlarında bulunan CCTV sisteminden, fiziksel formlar, e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte, organizasyon yönetimi başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülme (örneğin, 5651 sayılı Kanun uyarınca internet trafik kayıtlarının işlenmesi), hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi (örneğin, zorunlu eğitimlerin yönetilmesi veya iş sağlığı/güvenliği kurallarına etkinlik alanında riayet edildiğinin takibi), veri sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması), açık rızanız (örneğin, sosyal medya mecralarında fotoğraflarınız veya isminizin paylaşılması) hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

III. Veri Kategorileri ve Örnek VeriTürleri    
Katılımcı  Kimlik  Bilgisi      Ad-Soyad, TC Numarası
                İletişim Bilgisi     Cep Telefonu, Eposta Adresi        
                Çalışma Bilgisi    Kurum/Şirket ve Pozisyon        
                Görsel  Bilgisi     Fotoğraf ve kamera kayıtları      

IV.Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:·
Eğitim ve organizasyon yönetimi   
Katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Eğitim alanının düzenlenmesi,
katılımcıların belirlenmesi,
katılımcı kitlesinin analizi,
sonraki eğitimler için istatistik oluşturması,
yaka kartı ya da katılımcı listelerinin oluşturulması
Fiziksel mekân güvenliğinin temini
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası
Katılımcıların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
İş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesi·
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi·
Eğitim öncesi ve sonrası katılımcılar ile iletişime geçilmesi
Eğitimlere ilişkin olarak konuşmacıların görüşünün alınması
Katılımcı portföyünün oluşturulması, istatiksel olarak düzenlenen etkinliklere katılım verilerinin değerlendirilmesi
Programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz hakkında bilgi verilmesi bülten oluşturulması
Eğitimlerin internet dahil ilgili yayın mecralarında yayınlanmasının planlanması
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Gelecek tarihlerde düzenlenecek olan eğitimler ve etkinlikler hakkında iletişime geçilmesi
Mezuniyet sonrası oluşturulacak pırlanta, pırlantalı mücevher veya mücevher sektörü ile ilgili oluşturulan platformlara üyelik, bu platformlar içerisindeki üyelerin tanıtım, reklam, bilgilendirici materyalleri için iletişime geçilmesi
JTR’nin ve iş ortaklarının oluşturduğu ve platform üyelerinin platformlar, hizmetler ve sağladığı ürünlerle ilgili tanıtım, bilgi paylaşımı ve reklam çalışmaları için iletişime geçilmesi

V.Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Eğitim ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı içinişlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızla, topluluk şirketleriyle, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla özel iş ortaklığımızın olduğu şirket ve hissedarlarıyla; bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurt dışında işlenebilecektir. Ayrıca;·     

Eğitim süresince güvenliğin temini amacıyla kimlik bilgileri ve kamera kayıtları gibi verilerin etkinlik alanı sahibi, etkinlik iş birliği ortakları, sponsorları ve güvenlik şirketleri gibi üçüncü kişilerle

Ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla

Eğitim kapsamında elde edilen fotoğraf, video gibi kişisel verileriniz sadece eğitimin veya Şirketin tanıtımı, bilgilendirilmesi ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile reklam, tanıtım, sosyal medya iş ortaklarıyla

Seyahat, ulaşım, konaklama ve eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında iletişim verilerinin yurtiçinde ve yurtdışında bulunan seyahat, ulaşım, konaklama ve eğitim organizasyon hizmetlerini sunan sağlayıcılarıyla 

Eğitim alanına giriş ve çıkış bilgilerinin yasal zorunluluklar nedeniyle kimlik ve iletişim bilgilerinin kolluk kuvvetleriyle

Log kayıtlarının resmî kurumlar ile paylaşılması ve kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda kolluk kuvvetleri, savcılık ve mahkeme gibi resmî kurumlar ile paylaşılması söz konusudur.

VI. İlgiliKişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı(kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme)Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için kvkk@jtr.orgile iletişime geçebilirsiniz. 

AYDINLATMA TEYİDİ

Kişiselverilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu, metnin banaayrıca erişilebilir kılındığını, kişisel verilerimin işlenmesi, aktarılması veilgili tüm süreçlere ilişkin gereğince bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Okudum, anladım, kabul ediyorum. 

AÇIKRIZA VE TİCARİ İLETİŞİM ONAYI

Şirketimiz tarafından sizlere sunulan Aydınlatma Metni kapsamında ve profilleme, analiz, sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi, pazarlama ve reklam amaçlarıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ve sizlerle 6653 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi HakkındaKanun uyarınca ticari iletişim kurulabilmesine yönelik rızanızı talep etmekteyiz.

Kişisel verilerimin profilleme, analiz, sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi, pazarlama ve promosyon, reklam, mezuniyet sonrası oluşturulacak pırlanta, pırlantalı mücevher veya mücevher sektörü ile ilgili oluşturulan platformlara üyelik, bu platformlar içerisindeki üyelerin tanıtım, reklam, bilgilendirici materyallerin gönderimi, JTR’nin ve iş ortaklarının oluşturduğu hizmetler ve sağladığı ürünlerle ilgili tanıtım, bilgi paylaşımı ve reklam çalışmaları amaçlarıyla işlenmesine, iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarımına rıza veriyorum ve bu amaçlarla tarafımla yazılı ve işitsel olarak telefon üzerinden (çağrı, SMS, Whatsapp mesajı dahil olmak üzere) ve elektronik posta yoluyla ticari amaçlı iletişime geçilmesine izin veriyorum.

KATILIMCIPAYLAŞIM ONAYI

Katılımcı olarak katıldığım eğitimlerde, görüntü ve ses kaydımın alınmasına, bu kayıtların Şirketin internet sitesi, sosyal medya kanalları, TV, radyo ve benzeri kuruluşlar aracılığı ile yayınlanmasına rıza verdiğimi beyan ederim.
Ad*
Soyad*
E-posta*
Telefon*
Valid number
T.C  / Pasaport no*
Doğum Tarihi*
Şehir*
İlçe*
Ülke*
Firma*
Bizi nereden duydunuz?
Sözleşmeyi onayla
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Kayıt Ol
JTR | Jewellery Technology Research Logo

Sertifikalı Pırlanta Uzmanlığı

Gece Eğitimi

CDSIST10324D
|
11.3.2024
-
24.3.2024
İstanbul
-
JTR Eğtim Salonu
/
Fatih
Adnan İpek
Süre
2 Hafta
Eğitim Dili
Türkçe
Kontenjan
10
Öğrenci
Kurs Saatleri
Pazartesi - Cumartesi 09:30- 17:30
Eğitim Ücreti
1500
$
+ KDV
KDV Dahil
KDV Dahil

Eğitimdeki yerinizi garanti altına almak için, aşağıda bulunan linkten kredi kartına peşin fiyatına 3 taksit ile ödeme yapabilirsiniz.

Kayıt Formu
Mesleki Eğitim Sözleşmesi
1. İşbu Mesleki Eğitim Sözleşmesi, kursiyer tarafından doldurulan ve imzalanan kayıt formunun ayrılmaz bir parçası olup, JTR’nin gerçekleştireceği tüm kurslar için geçerlidir.  Kursiyer burada belirtilen tüm şartları kabul ettiğini ve gerekli koşulları sağladığını beyan ve taahhüt eder.

2. JTR, kursiyere kayıt olduğu kursun içeriğine uygun olarak mesleki eğitim vermeyi, kursiyer de aldığı mesleki eğitim karşılığında kurs ücretini ödemeyi taahhüt eder.
a. Kursiyerin kurslardan eğitim bursu ile faydalanması durumunda bursun kendisine atandığına dair JTR tarafından gönderilen maili ibraz etmesi gerekmektedir.
3. Kurs kayıtları başvuru tarihine göre sıralanmaktadır. Erken tarihte kayıt olan kursiyerlerin öncelik hakkı bulunmaktadır. Kurs kontenjanının dolması durumunda kursiyer sonraki dönemdeki kurslardan kendisinin tercih ettiği tarih ve yerdekine kaydedilir.
a. Kursiyerin kurslardan eğitim bursu ile faydalanması durumunda, duyurulan eğitim tarihleri içerisinden JTR tarafından planlanan zaman ve mekan içerisinde katılması gerekmektedir. Kursiyerin kursların zamanı ve mekanı için bir tercih yapması burslu kurslarda mümkün değildir.  
4. Yeterli kayıt olmaması durumunda JTR kurs tarihini tek taraflı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kurs tarihinin herhangi bir sebepten ertelenmesi durumunda JTR bu durumu yazılı olarak veya elektronik posta ile kursa başlangıç tarihinden en geç 3 gün önce kursiyere bildirecektir.

5. Kursun ertelenmesi durumunda kursiyer sonraki dönemde gerçekleştirilecek kursa katılacaktır. Bu tarihin kursiyere uygun olmaması durumunda kursiyer isteği doğrultusunda daha ileri tarihteki bir kursa kayıt edilecek ya da alınan kurs ücreti kendisine iade edilecektir.
a. Burslu kurslarda ücret iadesi söz konusu değildir.
6. Kursiyer hukuki bir uyuşmazlığın doğması durumunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.
7. Kurs ücreti
KDV dahil
1500
$
+ KDV
dir.
a.Kursiyer kurs ücretinin ½ sini kursa kayıt sırasında peşin öder. Madde 5 çerçevesinde kursiyer tarafından daha ileri bir tarihte kursa kayıt edilememe halinde peşin ödenen kurs ücreti aynen kendisine iade edilecek olup, kursiyer faiz vb. ilave bir ücret ödenmesini talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.
b. Burslu kurslarda eğitim bedeli JTR tarafından karşılanmaktadır.
8. Kursiyer kurs ücretinin geri kalan kısmını en geç kurs başlangıç tarihine kadar JTR’nin kurs kayıt formunda belirtilen banka hesabına yatıracaktır. Bakiye ödemenin yapılmaması halinde, JTR’nin kursiyeri eğitime başlatmama hakkı saklıdır.

9. Eğitimin başlangıç tarihine kadar eğitim ücretinin tamamının kursiyer tarafından  yatırılmaması ve kursa katılımın sağlanmasına JTR tarafından muvafakat edilmesi durumunda ise kursiyer kurs başlangıç tarihinden itibaren bakiye eğitim ücretine aylık % 5 faiz ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

10. Kursiyer ancak mücbir sebep (ölüm, hastalık tutukluluk, doğal afet ve benzeri) var ise bunu belgelemek kaydı ile kurs ücretinin kendisine ödenmesini talep edebilir. Kursun yalnızca mücbir sebeplerle iptali halinde kurs ücretinin tamamı JTR tarafından iade edilecektir.
a. Burslu eğitimlere katılım gerçekleştiren kursiyerlerin, yukarıda belirtilen şartlar dışında katılmaması ve/veya kurs süresince devamsızlık gerçekleştirmesi durumunda 2000TL cezai tazminat ödemeyi gayri kabulu rucu eder.
11. Kurs tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en geç kurs başlangıç tarihinden itibaren 7 gün önce kursiyer tarafından yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirilmek ve JTR tarafından da kabul edilmek şartı ile ileri bir tarihe ertelenebilir.

12. Kurs sonunda ayrı ayrı yapılacak teorik ve pratik sınav sonucunda en az 100 üzerinden 75 puan (her bir sınavdan) alarak başarılı olan kursiyerlere  sertifika verilecektir.  Başarılı olan kursiyerlere  verilecek olan sertifikalarda JTR’nin ismi ve logosu bulunacaktır. Sınavda başarılı olamayan kursiyer bir sonraki dönemde bir defaya mahsus olmak üzere tekrar sınava girebilir. Eğitim sonunda verilen sertifikanın 3  (üç) yıl geçerliliği vardır.  Bu süre zarfında teslim edilen  sertifikanın kaybolması, çalınması ve benzeri durumlarda yeni sertifika 500TL’lık bedeli karşılığında yeniden tanzim edilerek kursiyere verilir.  3  yıldan daha eski sertifikalar geçerliliğini yitirdiği için, kursiyer sertifikasının yenilenebilmesi için isterse yeniden sınava girebilir. Sınav ücreti 1500TL’dir. Sınava giriş ücreti peşin alınır.

13. Kursiyer,  işbu eğitim sözleşmesi ile birlikte imzaladığı kayıt formunda yer alan iletişim bilgilerinin (telefon numarası, mobil telefon numarası ve elektronik posta adresi)  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca JTR, Pırlantaborsası.com ve JTR’nin işbirliği gerçekleştirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmasına muvafakat eder.

14. Kursiyer iş bu eğitim sırasında öğrendiği tüm bilgileri gizli tutacağını, saklayacağını ve koruyacağını,  doğrudan ya da dolaylı olarak  JTR’nin rızası olmadan üçüncü kişi ve kuruluşlarla ile paylaşmayacağını, aksi takdirde JTR’nin doğacak doğrudan ve/veya dolaylı zararını derhal tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

15. Kursiyer,  işbu eğitim sözleşmesi ile birlikte imzaladığı kayıt formunda yer alan iletişim bilgilerinin (telefon numarası, mobil telefon numarası ve elektronik posta adresi)  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca JTR, Pırlantaborsası.com tarafından kullanılmasına muvafakat eder.  Yukarıda yer alan yazılı bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan ederim.

EĞİTİMLERDE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİI.
Veri Sorumlusu
6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak
Enstitü İstanbul YönetimDanışmanlığı. AŞ
Çifte Havuzlar Mah.Eski Londra Asfaltı Cad.Yıldız Teknopark a1 blok no.151/1c/25 Esenler İstanbul
Esenler vergi dairesi 336 057 27 21 vergi no
Tic.sic.no: 259503-5
Mersis no: 0336057272100017
Piyetra Reklamcılık Tic. Limited Şirketi
Kozluk MahallesiRuşen Hakkı Caddesi Şerifiye Sokak No: 1 / 1
İzmit / KOCAELİ
Tepecik V.D. 730038 31 21

tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

II.Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, kişisel verileri doğrudan eğitim katılımcısının kendisinden, çevrimiçi organizasyon ve eğitim düzenleme platformlarından, eğitim alanı giriş kapıları, bina dış cephesi, alan girişleri, eğitim alanları, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları ve diğer hizmet alanlarında bulunan CCTV sisteminden, fiziksel formlar, e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun bir şekilde elde etmekte, organizasyon yönetimi başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülme (örneğin, 5651 sayılı Kanun uyarınca internet trafik kayıtlarının işlenmesi), hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi (örneğin, zorunlu eğitimlerin yönetilmesi veya iş sağlığı/güvenliği kurallarına etkinlik alanında riayet edildiğinin takibi), veri sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması), açık rızanız (örneğin, sosyal medya mecralarında fotoğraflarınız veya isminizin paylaşılması) hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

III. Veri Kategorileri ve Örnek VeriTürleri    
Katılımcı  Kimlik  Bilgisi      Ad-Soyad, TC Numarası
                İletişim Bilgisi     Cep Telefonu, Eposta Adresi        
                Çalışma Bilgisi    Kurum/Şirket ve Pozisyon        
                Görsel  Bilgisi     Fotoğraf ve kamera kayıtları      

IV.Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:·
Eğitim ve organizasyon yönetimi   
Katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Eğitim alanının düzenlenmesi,
katılımcıların belirlenmesi,
katılımcı kitlesinin analizi,
sonraki eğitimler için istatistik oluşturması,
yaka kartı ya da katılımcı listelerinin oluşturulması
Fiziksel mekân güvenliğinin temini
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası
Katılımcıların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
İş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve tedarikçi ilişkilerinin yürütülmesi·
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi·
Eğitim öncesi ve sonrası katılımcılar ile iletişime geçilmesi
Eğitimlere ilişkin olarak konuşmacıların görüşünün alınması
Katılımcı portföyünün oluşturulması, istatiksel olarak düzenlenen etkinliklere katılım verilerinin değerlendirilmesi
Programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz hakkında bilgi verilmesi bülten oluşturulması
Eğitimlerin internet dahil ilgili yayın mecralarında yayınlanmasının planlanması
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
Gelecek tarihlerde düzenlenecek olan eğitimler ve etkinlikler hakkında iletişime geçilmesi
Mezuniyet sonrası oluşturulacak pırlanta, pırlantalı mücevher veya mücevher sektörü ile ilgili oluşturulan platformlara üyelik, bu platformlar içerisindeki üyelerin tanıtım, reklam, bilgilendirici materyalleri için iletişime geçilmesi
JTR’nin ve iş ortaklarının oluşturduğu ve platform üyelerinin platformlar, hizmetler ve sağladığı ürünlerle ilgili tanıtım, bilgi paylaşımı ve reklam çalışmaları için iletişime geçilmesi

V.Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Eğitim ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı içinişlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızla, topluluk şirketleriyle, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla özel iş ortaklığımızın olduğu şirket ve hissedarlarıyla; bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurt dışında işlenebilecektir. Ayrıca;·     

Eğitim süresince güvenliğin temini amacıyla kimlik bilgileri ve kamera kayıtları gibi verilerin etkinlik alanı sahibi, etkinlik iş birliği ortakları, sponsorları ve güvenlik şirketleri gibi üçüncü kişilerle

Ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla

Eğitim kapsamında elde edilen fotoğraf, video gibi kişisel verileriniz sadece eğitimin veya Şirketin tanıtımı, bilgilendirilmesi ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile reklam, tanıtım, sosyal medya iş ortaklarıyla

Seyahat, ulaşım, konaklama ve eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında iletişim verilerinin yurtiçinde ve yurtdışında bulunan seyahat, ulaşım, konaklama ve eğitim organizasyon hizmetlerini sunan sağlayıcılarıyla 

Eğitim alanına giriş ve çıkış bilgilerinin yasal zorunluluklar nedeniyle kimlik ve iletişim bilgilerinin kolluk kuvvetleriyle

Log kayıtlarının resmî kurumlar ile paylaşılması ve kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda kolluk kuvvetleri, savcılık ve mahkeme gibi resmî kurumlar ile paylaşılması söz konusudur.

VI. İlgiliKişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı(kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini  isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme)Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için kvkk@jtr.orgile iletişime geçebilirsiniz. 

AYDINLATMA TEYİDİ

Kişiselverilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu, metnin banaayrıca erişilebilir kılındığını, kişisel verilerimin işlenmesi, aktarılması veilgili tüm süreçlere ilişkin gereğince bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Okudum, anladım, kabul ediyorum. 

AÇIKRIZA VE TİCARİ İLETİŞİM ONAYI

Şirketimiz tarafından sizlere sunulan Aydınlatma Metni kapsamında ve profilleme, analiz, sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi, pazarlama ve reklam amaçlarıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ve sizlerle 6653 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi HakkındaKanun uyarınca ticari iletişim kurulabilmesine yönelik rızanızı talep etmekteyiz.

Kişisel verilerimin profilleme, analiz, sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi, pazarlama ve promosyon, reklam, mezuniyet sonrası oluşturulacak pırlanta, pırlantalı mücevher veya mücevher sektörü ile ilgili oluşturulan platformlara üyelik, bu platformlar içerisindeki üyelerin tanıtım, reklam, bilgilendirici materyallerin gönderimi, JTR’nin ve iş ortaklarının oluşturduğu hizmetler ve sağladığı ürünlerle ilgili tanıtım, bilgi paylaşımı ve reklam çalışmaları amaçlarıyla işlenmesine, iş ortaklarımıza ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarımına rıza veriyorum ve bu amaçlarla tarafımla yazılı ve işitsel olarak telefon üzerinden (çağrı, SMS, Whatsapp mesajı dahil olmak üzere) ve elektronik posta yoluyla ticari amaçlı iletişime geçilmesine izin veriyorum.

KATILIMCIPAYLAŞIM ONAYI

Katılımcı olarak katıldığım eğitimlerde, görüntü ve ses kaydımın alınmasına, bu kayıtların Şirketin internet sitesi, sosyal medya kanalları, TV, radyo ve benzeri kuruluşlar aracılığı ile yayınlanmasına rıza verdiğimi beyan ederim.
Valid number
Sözleşmeyi onayla
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sertifikalı Pırlanta Uzmanlığı Eğitimi

EğİTİM İÇERİkLERİ

 • JTR tanıtım ve derecelendirme
 • 4C kavramının açıklanması
 • JTR mikroskobunun kullanımı
 • Pırlanta inceleme yönleri ve sistematik inceleme kavramının açıklanması
 • Karat kavramının açıklanması
 • Karakteristiklerin tanımlanması ve sembollerin gösterilmesi
 • Renk kavramının açıklanması, DB65 (kuzey gün ışığına eşit ışık)  altında referans taşlar ile renk inceleme
 • Berraklığın tanımı
 • Berraklığı etkileyen parametrelerin (boyut - pozisyon - kontrast - görüntü sayısı) açıklanması
 • Karakteristik ölçme teknikleri ve berraklık değerlendirme tablolarının kullanılması
 • Lup ile inceleme teknikleri
 • Kesim değerlerinin ve özelliklerinin açıklanması (Son kesim oranları – simetri – parlatma)
 • Kumpas ile taşın ölçülerinin bulunması
 • Özel tabloların kullanımın açıklanması ve son oranlar - simetri sınıflarının bulunması
 • IDC tarafından onaylanmış berraklık referans taşları ile berraklık inceleme
 • Pırlanta taklitlerinin incelenmesi ayırt etme metotlarının açıklanması
 • Fantezi kesim pırlantaların incelenmesi ve fantezi kesim sistematik analizinin açıklanması
 • Sentetik pırlantalar ve renk iyileştirme işlemleri
 • Teorik ve pratik sınav

EğİTİM ÖZellİKLERİ

Gerekli Şartlar

 • En az 18 yaşında olmak
 • Herhangi bir pırlanta deneyimi aranmamaktadır

Hedef Grup

 • Pırlanta ticaretiyle uğraşanlar
 • Pırlanta uzmanları
 • Kuyumcular, tasarımcılar
 • Pırlanta sahipleri, alıcılar ve pırlanta sektöründe iş arayanlar

Sınavlar

 • Teorik sınav: Çoktan seçmeli ve açıklamalı
 • Pratik sınav: 1 gün (8 saat) süren ve özel olarak seçilmiş pırlantalardan hazırlanmış özel seri ile uygulamalı sınav